Inner Coach

Rätt coach på rätt plats
Inner utbildar regelbundet rådgivande Livsstilscoacher från hela Sverige, från olika branscher och med specialistkompetens inom många livsstilsrelaterade områden. På så sätt kan du som kund få en precis matchning av Livsstilscoach gentemot er organisation och personalprofil oavsett var i landet ni har er verksamhet. Nedan presenteras några av Livsstilscoacherna i Inners nätverk.

Ingela Gullberg | Bålsta

Mindfulness med fokus på stress och personlig utveckling samt kost Ingela har mångårig erfarenhet av näringslivet och är i grunden marknadsekonom samt har en DRI examen från RMI Berghs school of business. De senaste 10 åren har hon arbetat som egen företagare och konsult inom hälso- friskvårdsbranschen, varav en stor del av tiden som föreläsare och utbildningschef. Hon har utbildat stress- och friskvårdsterapeuter samt coacher och har en bred och djup kunskap i ämnen som berör livsstil, personlig utveckling och ekonomiskt hälsoarbete.

+ Läs mer - Minimera

Ingela är bl a certifierad samtalsterapeut och ICF-coach, diplomerad BodySenseterapeut, diplomerad Kostrådgivare och Mindfulnessinstruktör. Hon brukar kalla sig för motivator, eftersom det är en del av hennes drivkrafter. Att kunna inspirera och motivera till att få ett lönsamt företag med motiverade individer är det som hon allra mest brinner för. Genom att förmedla kunskap om vad som händer i ett företag och hos en individ när man mår så gott man kan skapar hon möjlighet för tillväxt och välmående på flera plan.

Ingela om Inner: Ett koncept som ser på helheten. Metoden att arbeta parallellt på alla nivåer tilltalar mig. Dessutom får vi varje individ att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, en viktig parameter för bestående resultat. Hälsa kopplat till ekonomi, det kan bara bli bra.

Erik Thorén | Stockholm

Individuell- och gruppcoachning för personlig utveckling och karriärbyte, Mentor/samtalsstöd till chefer i HR eller personalfrågor

+ Läs mer - Minimera

Erik är diplomerad coach och chefcoach utbildad enligt ICF standard. Erik är i grunden beteendevetare med socionomexamen inom personaladministration (HR), arbetsrätt, psykologi och ekonomi samt utbildning inom bl.a. marknadsföring, projektledning och UGL. Han har lång erfarenhet av personalchefsarbete inom offentlig och privat verksamhet. Genomfört större omställningsprojekt, kompetensutveckling och arbete som metodkonsult inom hälsa och arbetsmiljö. Erik har under många år arbetat som jobb- och karriärcoach för grupper och individer med att locka fram individens egen motivation och förmåga till sin utveckling. Erik har dessutom mångårig erfarenhet av personansvar för olika yrkesgrupper. Erik utför Rotary mentorskap för Sveriges Internationella Talanger, SIT.

Erik om Inner: Inners livsstilskoncept som bygger på mental balans, kost och motion och där arbetsgivaren erbjuder anställda hjälp till självhjälp utifrån egna förutsättningar och genom att ta eget ansvar tror jag är den bästa lösningen för allmänt långsiktigt välbefinnande som gagnar såväl individen som företaget.

Anna Netz | Stockholm

Personlig utveckling, Upplevelsebaserad coachning - Att förvalta sin egen feminina essens inom alla livsområden

+ Läs mer - Minimera

Anna är certifierad enligt ICF och har arbetat som coach sedan 2007 (t.ex. inom ledarskap, kommunikation, målfokusering). Hon håller även klasser och kurser inom Orientalisk Dans inom Feminine Presence Meditation & Mindfullness. Anna har lång erfarenhet inom sjukvård, fysiologi och HR arbete bland annat med hälsofrågor och har därigenom förståelse för hur människokroppen fungerar och vad vi behöver för att hålla oss friska. Det räcker inte med att enbart äta rätt och röra sig utan vi behöver se på hälsan ur ett helhetsperspektiv. Vi behöver ta hand om våra tankar och känslor för att må bra. Vi själva styr våra tankar. Anna lång träningsbakgrund och har sprungit otaliga lopp (allt från 100m till Marathon), tränat inom olika kampsporter och tränar nu löpning, Kung Fu och Orientalisk Magdans.

Anna om Inner: Eftersom jag har en längtan att arbeta fullt ut med människors utveckling på olika sätt är Inners arbetssätt helt rätt för mig. Jag tror att många ”problem” och sjukdomar kopplade till vår livsstil skulle gå att förebygga om fler företag valde att arbeta med Inners koncept och verktyg.

Jennie Everman Thuresson | Stockholm

Folkhälsa, hållbarhet, livsstilsförändring och kost

+ Läs mer - Minimera

Jennie är en kreativ och mycket engagerad inspiratör, föreläsare och ICF-diplomerad coach med folkhälsovetenskaplig bakgrund. Jennie har bland annat erfarenhet av strategiskt folkhälso- och hållbarhetsarbete från offentlig sektor, coaching inom hållbar livsstil och kostvanor samt 10 år från bank- och finansbranschen. Jennie är övertygad om att alla kan förändra sin livsstil och skapa det liv de önskar med hjälp av tydliga målsättningar, beslutsamhet och små förändringar som gör den nya livsstilen långsiktigt hållbar. Genom varje enskild människas medvetna val för en bättre hälsa skapas hälsosamma arbetsplatser, ett mer hållbart samhälle och en friskare planet.

Jennie om Inner: Med fokus på helhet och hälsofrämjande skapas hälsovinster både för medarbetare, organisationer och samhället i stort. Ett helt klockrent arbetssätt när organisationer vill ta sitt hälso- och hållbarhetsarbete från ord till handling.

Anette Kumlin | Sparreholm

Stress och friskvård samt gruppcoachning

+ Läs mer - Minimera

Anette har över 10 års erfarenhet från rehabilitering på arbetsförmedlingen med sjukskrivna och arbetslösa personer. Alla dessa möten med olika människor väckte Anettes intresse för att inspirera till att finna balans i livet. Därför valde Anette att kliva över från det sjuka till det friska och utbilda sig till ICF coach med kognitiv inriktning samt certifierad stress- och friskvårdsterapeut. Att motivera personer och se dem växa av egna val och möjligheter är någon av det bästa Anette vet. Personligen tycker Anette om att röra på sig och ägnar sig en hel del åt både längdskidåkning, cykel, och Zumba.

Anette om Inner: Inners koncept ligger helt i linjen med det som jag själv står för, balans i livet, helheten! Konceptet gör även att man når så väldigt många fler i en organisation och att man arbetar utifrån var och ens utgångspunkt och tar steg för steg mot en livsstilsförändring.

Helena Bergenlöv | Stockholm

Motiverande samtal, oro/stress och mental träning

+ Läs mer - Minimera

Helena är utbildad ICF-coach, hälsorådgivare, mental tränare och undersköterska. Helena har tidigare arbetat med ergonomi och kan det mesta om hur man bör sitta/stå vid sin arbetsplats för att inte få ont i kroppen. Hon har även ett förflutet inom media, reklam och formgivning och använder gärna bilder som verktyg när hon arbetar med coachning. God kommunikation och bemötande är en förutsättning för ett givande samtal och genom bilden kan man uttrycka saker som inte alltid fungerar lika bra verbalt.

Helena vill motivera andra genom förändringsarbete och att hitta balans i livet, både fysiskt och psykiskt. Det är inspirerande att hjälpa andra att se sina möjligheter och att jobba med detta och leva upp till det. Helena menar att alla kan utvecklas, förändras och växa i olika roller i livet även om vi alla inte har samma förutsättningar. När vi riktar blickarna mot oss själva kan vi påbörja ett positivt förändringsarbete och utgå från vem jag är och vilka förutsättningar jag har.

Helena om Inner: Genom att samla kompetens och kunskap under samma tak - med föreläsningar och individuell coachning - kan Inner främja hälsan och förbättra livskvaliteten för dig och dina medarbetare. Med Inners hjälp får du möjlighet att se över vilka områden som är viktigast för dig att fokusera på just nu.

Thord Eriksson | Katrineholm

Chefscoachning, prestationsförädling, stresshantering och samarbetsutveckling

+ Läs mer - Minimera

Thord är diplomerad ICF-coach och har 40 års erfarenhet från IT-branschen samt 15 års erfarenhet av ledarskap. Han har ett brinnande intresse för människors individuella utveckling.

Thord har jobbat med stresshantering i ca 10 år där han bl a arbetat med hur man kan undvika samt ta sig ur ett stressbeteende och hur man genom mindre stress kan höja sin prestation. I sin chefscoaching har Thord bl a jobbat med förbättring av kommunikation uppåt och neråt i organisationer.

Thord om Inner: Inner har ett komplett koncept för att hjälpa människor att stegvis förbättra sin vardag, vilket leder till ett ökat välbefinnande, en bättre hälsa och en ökad effektivitet både på arbetet och fritiden.

Daniel Brolén | Stockholm

Personlig utveckling och livsstil, träning och motion samt ledar- och grupputveckling

+ Läs mer - Minimera

Daniel har arbetat som coach sedan 2014 och är certifierad ACC enligt ICF. Sedan 2012 driver Daniel eget företag med fokus på utveckling av ledarskap, individer och grupper. Att få uppleva hur mina klienter och kunder utvecklas, når nya mål och får nya beteenden är en stor drivkraft. Daniel brinner för att frigöra individers och gruppers kraft, potential och välbefinnande både på och utanför arbetsplatsen. Hållbarhet står i centrum.

Daniel har mångårig yrkesbakgrund på ledande nivåer vid en rad olika universitet och högskolor i Stockholmsregionen som chef, specialist och projektledare.

Daniel om Inner: Inners koncept med fokus mental balans, hälsa och kost ger goda förutsättningar att med små steg starta livsavgörande positiva förändringsprocesser. Att som coach arbeta utifrån detta koncept ligger i linje med mina egna värderingar.

Christine Karlsson | Stockholm

Personlig utveckling, Mental träning och Personligt ledarskap

+ Läs mer - Minimera

Christine är utbildad Civilekonom vid Lunds universitet och har tjänstgjort inom finansbranschen i olika utvecklande och centrala tjänster. Nu är Christine Diplomerad ICF coach och arbetar främst med personligt ledarskap och mental träning för att få varje medarbetare att prestera på topp och samtidigt må riktigt bra med balans i både sinne, kropp och själ. Starka välmående medarbetare ger ett bra arbetsklimat och ett effektivt företag.Christine är även utbildad Stressterapeut KBT, Mindfulnessinstruktör och Näringsrådgivare.

Christine om Inner: Inners koncept med mental balans, kost och motion stämmer bra överens med mitt sätt att arbeta - att se helheten i varje individ.

Caroline Säll | Uppsala

Livsstilsförändringar, coachning (individ och grupp), stresshantering, smärta och värk.

+ Läs mer - Minimera

Caroline är certifierad Stress- och friskvårdsterapeut samt Certifierad Livsstilscoach (ICF) med kognitiv inriktning. Sedan 2002 har Caroline föreläst, undervisat och haft workshops inom olika branscher i näringslivet och skolan där förebyggande hälsa och mindfulness varit i fokus. Med en lärarutbildning i botten, kompletterande studier i folkhälsovetenskap och det goda samtalet förmedlar hon begriplighet och hanterbarhet i livet, så att var och en kan må så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Caroline har varit egen företagare större delen av sitt yrkesverksamma liv periodvis i kombination med anställning och småbarn. Livspusslet är inte alltid så lätt att få ihop.

Caroline vill förmedla kunskap om hur vi kan hantera smärta och värk samt upptäcka stressrelaterade problem i arbetslivet och privat. Caroline utgår från vetenskap och egna erfarenheter som leder till att klienten reflekterar över sin egen situation och därigenom utmanar sig själv till förändring.

Caroline om Inner: Inners koncept går hand i hand med mina egna tankar att ”även en liten insats kan ge hälsovinster”, det första steget behöver inte vara så stort. Att inspirera och förmedla kunskap genom föreläsningar för att sedan följa upp individens behov med coaching är ett framgångsrecept.

Christina Delryd | Stockholm

Ledarskapscoaching, karriär- och livscoaching, motion och träning

+ Läs mer - Minimera

Christina är certifierad ICF coach på ACC-nivå från 2011 med ett brinnande intresse för hälsa och arbetsmiljö. Hon har en ekonomie kandidatexamen samt påbyggnadsutbildning inom ledarskap, hälsa och arbetsmiljö. En engagerad coach med erfarenhet från företagshälsovården och resebranschen i olika positioner inom försäljning, projektledning och ledarskap. Hon har startat och drivit företag samt haft konsultuppdrag både inom den privata och offentliga sektorn. Med sin positiva livsinställning och energi tycker hon om att inspirera och se människor utvecklas och ta hand om sin hälsa. Med över 20 års erfarenhet som gruppträningsinstruktör älskar hon all typ utav träning både fysiskt och mentalt.

Christina om Inner: Inners koncept innefattar alla delar för att hitta en balans och leva närvarande i vardagen vilket bidrar till glädje och motivation. En genomtänkt strategi för individer och organisationer som vill skapa bästa förutsättningar för hållbar utveckling. Livet är ett äventyr och det finns något nytt att lära sig varje dag.

Magnus Lindroth | Sandviken

Individ- och gruppcoachning

+ Läs mer - Minimera

Magnus är diplomerad coach och utbildad yogainstruktör. Han arbetar med livsstil- och förändringsprocesser på individ- och gruppnivå utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Magnus om Inner: Inners koncept är superbra. Det krävs mentalt fokus för att skapa förändringar i din livsstil. Det är just den där mentala skärpan som du behöver för att bryta invanda beteenden, vanor och tankemönster som du skapat genom åren. Inner ger dig verktygen som du behöver.

Robert Nilsson | Östervåla

Sömn, livspusslet (livsstilscoachning), aktiv träning, mental träning

+ Läs mer - Minimera

Robert är diplomerad ICF-coach sedan 2012. Han arbetar även som behandlingsassistent sedan 15 år tillbaka. Robert har även varit aktiv idrottare, tränare och ledare inom brottning. Robert arbetar efter mottot ”Det är lättare att lägga till en god vana än att sluta med en ovana.” Robert har ett rakt och tydligt förhållningssätt i sin coachning. Genom att plocka fram de rätta verktygen ur verktygslådan finns det än oändliga möjligheter att nå sina mål. Robert fokuserar mycket på den mentala träningen, med tankens kraft kan du åstadkomma mycket och genom positiva tankar kan du förändra ett beteende.

Robert om Inner: Inners koncept utgår från att ge varje individ verktyg och motivation till att finna välmående i kropp och tanke, att sikta högre och hitta förmågan att utvecklas både på det personliga och arbetsmässiga planet.

Helén Gustafsson | Ansvarig coach Västra Götaland

Karriär- och chefscoachning, träning och motion

+ Läs mer - Minimera

Helén är certifierad ICF-coach på ACC-nivå sedan 2011 och diplomerad sedan 2007. Hon är också diplomerad i thaimassage. Helén har alltid varit intresserad av idrott och mental hälsa och tränade friidrott i många år under sin ungdom. Hon var även aktiv som ungdomsledare och det var då hon insåg att framgång ligger i att tro på sig själv, tro att det är möjligt och att fokusera på det som är bra, istället för att bara leta fel. Att utvärdera om det inte gick enligt plan för att hitta en bättre väg nästa gång. Detta synsätt har följt med Helén i livet och varit till stor nytta när hon under många år jobbat som säljare inom B2B.

År 2004 startade Helén eget företag och har bland annat arbetat som jobbcoach med Arbetsförmedlingen mellan 2008-2013. Att få vara bollplank, se människor höja sin självkänsla, se sina tillgångar och att våga gå utanför komfortzonen är en stor förmån och glädje. Mötet med olika typer av människor avseende personlighet, ålder, utbildning, svenska kunskaper, religion och kultur ger Helén ödmjukhet.

Helén om Inner: Det koncept som Inner erbjuder är attraktivt för mig eftersom det innefattar en helhet - mental balans, kost och motion. Alla dessa byggstenar höjer livskvalitet och fokus, vilket gynnar både privatliv och arbetsliv. Med andra ord alla är vinnare och varje liten förändring ger resultat.

Jan Hultén | Göteborg

Utvecklingsprocesser för både individer och grupper

+ Läs mer - Minimera

Jan är certifierad ICF coach på ACC nivå och har alltid haft ett brinnande intresse för individens och gruppens utvecklings potential. I sin roll som ledare i arbetslivet har detta intresse varit grunden för ett framgångsrikt företagande. Det har också lett till ett långvarigt engagemang inom flera idrotter på olika nivåer.

Jan har 40 års yrkeserfarenhet, dels som delägare i familjeföretag samt som anställd på olika personalledande befattningar. 2011 startade Jan sitt eget företag för att helt kunna ägna sig åt sitt största intresse, att få individer och grupper att växa.

Jans motto lyder ”Motiverade medarbetare - en förutsättning för framgångsrikt företagande”.

Om Inner: Redan första gången jag kom i kontakt med Inners koncept kände jag att detta var helt i linje med min syn på hur balansen mellan mental hälsa, motion och kost påverkar det enskilda välbefinnandet.

Nils Schaffer | Göteborg

Personlig utveckling och kommunikation

+ Läs mer - Minimera

Nils har arbetat som coach sedan 2012 och är certifierad på ACC-nivå enligt ICF. År 2014 utbildade han sig inom DuoCoaching som har kraftfulla metoder att användas för två personer i samarbete för att utveckla kommunikationen, nå uppsatta mål och snabbare komma till handling.

Nils är utbildad Civilingenjör men har även arbetat med undervisning under många år där har han arbetat med såväl vuxna som unga elever. Alla är lika och olika och genom att se varje individ och stärka denne i att använda sina möjligheter har Nils kunnat följa deras utveckling. Ett coachande förhållningssätt som lärare har fungerat mycket bra.

Nils brinner för att hjälpa individer att upptäcka sina talanger, förmågor, drömmar och hjälpa dem att finna vägar mot det liv personen vill uppnå. För att hålla sin egen kropp och knopp i form ägnar sig Nils åt löpning och yoga.

Nils om Inner: Konceptet med mental balans, kost och motion berör alla människor på något sätt. Dessutom kommer alla människor på det företag som genomför konceptet att omfattas av det, vilket är sympatiskt. Den enskilde medarbetaren får också möjlighet till en högst personlig utveckling.

Helena Berggren | Göteborg

Ledarskap- och teamcoachning, helhetshälsa och livsstilsförändringar, kost samt vikt

+ Läs mer - Minimera

Helena är utbildad ICF-coach sedan 2013 samt NLP-coach och Business Practioner sedan 2007. Helena är även utbildad kostrådgivare med KBT-inriktning och har ett flertal ledarskapsutbildningar i ryggsäcken.

Helena har arbetat med friskvård i eget företag sedan 1996 och sedan 2004 på heltid där hon coachat över 7000 personer till en bättre hälsa och livsstil. Helena har jobbat med ledarskap hela sitt vuxna liv, både nationellt och internationellt. Hon är entreprenören som driver två företag och som dessutom är konsult för ett internationellt affärsnätverk. Att få arbeta med människor är Helenas största drivkraft.

Helena har tidigare haft ett eget radioprogram som livscoach med över 250.000 lyssnare per vecka. Idag är Helena även en flitigt anlitad föreläsare och moderator.

Helenas devis lyder: ”Resultat får du inte av vad du vet - utan av vad du gör”

Helena om Inner: Jag gillar konceptet som ser till helheten, allt hänger ihop. Att skapa förändring och att få jobba med det individuellt men samtidigt med andra på mitt företag. Det skapar dynamik och bestående resultat!

Anita Wallenskog | Ansvarig coach Skåneregionen samt Stockholm

Hälsofrågor,motivera o inspirera människor till en bättre hälsa och ett bättre liv

+ Läs mer - Minimera

Anita är utbildad stress-, friskvård- och näringsterapeut, certifierad ICF-coach sedan 2009 och kinesiolog. Anita har tidigare arbetat som coach på Xtravagansa och Luftfartsverket. Hon har erfarenhet av att jobba med människor inom utbildning och hälsofrågor och har ett stort intresse för personlig utveckling. Hon tycker det är viktigt att se människor som unika individer och att alla har olika förutsättningar. Hon brinner för att få individer att inse vikten av att ta hand om sin hälsa och att små steg leder till stora vinster. Om vi skulle behöva använda syrgasmask när vi sitter i ett flygplan ombeds vi att hjälpa oss själv innan vi hjälper andra - det gäller i livet i övrigt också.

Anita om Inner: Ditt val till förändring. Inner utgår från individens nuläge och lotsar individen till ett önskat läge - vi motiverar till en hållbar livsstil. Inner har förmågan att nå fram till så gott som alla på ett företag. Individen är ansvarig för sin livsstil men med företagets hjälp genom sponsring blir alla vinnare!

Catharina Sjögren | Malmö

Ledarskapscoachning, livs- & karriärscoaching samt hälsa, träning & motivation

+ Läs mer - Minimera

Catharina Sjögren är utbildad Civilekonom med examen från Lunds Universitet. Hon har 15 års arbetslivserfarenhet från olika branscher på ledande nivå med personalansvar och medverkan i ledningsgrupper. Catharina är ICF certifierad ledarskapscoach på PCC nivå (Professional Certified Coach). I Sverige finns det endast ett 50-tal coacher på denna nivå. För klienten innebär det att man får en mycket hög nivå och kvalitet av coachning. Catharinas motto lyder: ”En människa i balans skapar vinst för företag och individer”

Catharina om Inner: Inners koncept skapar en vinst för både den enskilde medarbetaren och företaget som helhet. Win-win situation med ökad motivation, effektivitet och prestation.

Åsa Warme Hallén | Karlskrona

Livsstilsförändring, personligt växande och balans i livet

+ Läs mer - Minimera

Åsa är diplomerad ICF-coach och jobbar även som inspiratör samt som instruktör i bland annat yoga och spinning. Hon har en positiv livssyn och väljer att se möjligheter istället för hinder.Åsa är, och har alltid varit, intresserad av människors växande i stort och smått. Hennes övertygelse är att varje individ har svaret på sina egna frågeställningar och bekymmer inom sig - det gäller bara att locka fram de med rätt frågeställning vid rätt tidpunkt.

Åsa om Inner: För mig är det viktigt att se människan som en helhet. Att såväl kropp som knopp, och yttre och inre hänger ihop. Eftersom Inner jobbar med detta på ett fint sätt passar deras koncept mig perfekt.

Katarina Larsson | Gällivare

Hälso- och livscoaching, stresshantering, värk och smärta, kost- och näring


+ Läs mer - Minimera

Katarina är certifierad Coach (ICF) med kognitiv inriktning, certifierad Stress- och friskvårdsterapeut och diplomerad Kost- och näringsrådgivare.

Katarina har flerårig erfarenhet av att jobba med människors personliga utveckling och hälsa. Hon arbetar med hälsa ur ett helhetsperspektiv. Fokus ligger på det friska, lösningar och möjligheter och hon är övertygad om människors förmåga till förändring och utveckling, grunden är individens vilja.

Framför allt vill hon inspirera människor till att stanna upp, reflektera och göra medvetna aktiva val för att skapa bättre hälsa och en meningsfull tillvaro. Individer som mår bra har lättare att prestera bra, blir mer kreativa, hittar lättare lösningar på utmaningar och problem och fungerar bra tillsammans med andra människor, vilket ger vinster för såväl individ som företag och samhälle.

Katarina om Inner: Jag tror på Inners koncept att se till helheten och jobba med områdena mental balans, kost och motion samt möjligheterna för varje individ att jobba utifrån sina egna förutsättningar och behov, vilket också gynnar företaget. Att i små steg arbeta mot positiv livsstil, ger vinster på många plan.

Sara Sjölander | Östersund

Livsstils och beteendeförändringar, mentala strategier, personligt växande och anhörigcoaching (medberoende)

+ Läs mer - Minimera

Sara är diplomerad ICF Coach, diplomerad Hypnoscoach samt Hypnoanalytiker med en beteendevetenskaplig bakgrund inom Sociologi, Organisation och Ledarskap.

Sara har erfarenhet som coach och handledare i projekt för arbetssökande. I sitt arbete fokuserar hon på att motivera klienten att hitta de tankar, känslor och handlingar som linjerar med varandra och därmed optimerar dennes resurser. En stark drivkraft för Sara är att förmedla de vinster varje individ har i att ta ansvar för sitt eget liv, vare sig det gäller i yrkesrollen eller på det personliga planet. Att inte ge iväg sin egen kraft genom att låta andra människor eller omständigheter styra. Varje person vinner motivation, handlingskraft, självförtroende och når en större inre balans när de gör egna medvetna val.

Sara om Inner: Ett helhetskoncept som på ett enkelt men effektivt sätt fokuserar på positiva förändringar inom områdena kost, motion och mental balans. Genom att driva förändring på både individ- och gruppnivå parallellt blir vinsten än större än när det sker var för sig. Ett inspirerande koncept att arbeta med som harmonierar med min egen övertygelse - Nämligen att förändring ska vara roligt!

Annica Olsson | Umeå

Personlig utveckling med fokus på friskfaktorer för psykosocial - och helhetshälsa.


+ Läs mer - Minimera

Annica Olsson är diplomerad ICF-coach med kognitiv inriktning samt utbildad inomACT-baserad coaching (Acceptance & Commitment Training). Hon är utbildad civilekonom med inriktning service management. Annica har en lång bakgrund inom handeln som både säljare och regionkommunikatör.

Hon sätter stort värde i att lysa upp vägen för människor i riktning att ta ökat eget ansvar för liv och hälsa. Det ger ringar på vattnet när en människa växer, utvecklas och mår bra. Därigenom skapas en ökad livskvalitet för både individ, organisation och samhälle. För henne är det därför självklart att sätta individen i fokus. När vi mår bra och är i balans har vi lättare att hitta motivation och fokusera på rätt saker. Fokuserar vi på rätt saker är vi med större sannolikhet mer produktiva. I detta finns naturligtvis värdefulla vinster för både individ och företag.

Annica om Inner: Som både säljare och coach för Inner känner jag mig mycket stolt att vara en del av ett högaktuellt koncept som fokuserar på lösningar och möjligheter att skapa framsteg inom god psykosocial hälsa och miljö. Det är med glädje jag ser att allt fler organisationer inser det självklara och värdefulla i att investera i individens välmående och kapacitet med 100 % främjan.

Charlotte Brag | Ry

Medarbejderglæde, motivation og personligt lederskab. Stressforebyggelse og -håndtering og varige livsstilsændringer

+ Läs mer - Minimera

Charlotte er ICF certificeret coach på ACC nivå, som konsulent har arbejdet i sit eget firma siden marts 2015. Charlotte er en dedikeret coach og konsulent og har fokus på at hjælpe andre mennesker med at skabe en meningsfyldt hverdag med glæde, overskud og plads til sig selv.

Charlotte har en sundhedsfaglig baggrund som ergoterapeut og har siden 2007 år arbejdet som konsulent i det offentlige indenfor nedbringelse af sygefravær, stressforebyggelse og -håndtering, sundhedsfremme og varige livsstilsændringer.

Charlotte brænder for at skabe medarbejderglæde, trivsel og effektivitet ved at fokusere på og styrke de individuelle ressourcer, kompetencer og kvaliteter og finde frem til hvordan disse faktorer bliver resultatskabende i virksomheden. Charlotte har en klar overbevisning om, at vi alle besidder mulighederne og ressourcerne til at leve en hverdag i balance med os selv og vores omgivelser.

Charlotte om Inner: Inner har, som jeg, også fokus på at skabe hele mennesker gennem et godt fundament for den enkelte. Jeg er overbevist om, at hele mennesker, der har motivation, livsglæde og arbejdslyst, er den afgørende faktor for, at virksomheder, familier og samfund fungerer optimalt og skaber udvikling og fremdrift.

Anders Elholm Jeppesen | Fredrikshavn

Arbejdsglæde og motivation, stressreduktion og stresshåndtering, facilitering og forankring af forandringsprojekter

+ Läs mer - Minimera

Anders er ICF certificeret coach og har siden juli 2014 arbejdet som selvstændig coach og konsulent med fokus på personlig udvikling, arbejdsglæde, stresscoachning og konstruktiv forandringsledelse.

Som leder i den private sektor i knapt et årti kender Anders de udfordringer mange virksomheder står i med konstante forandringer, ressourceoptimering samt øgede kompetencekrav til den enkelte medarbejder. Som leder har Anders blandt andet arbejdet intensivt med medarbejderudvikling, nedbringelse af sygefravær, løbende forbedringer og forandringsledelse. For virksomheden og medarbejderne betyder det værdifuld indsigt i den verden, de færdes i, og en evne til at forholde sig troværdigt og proaktivt til konkrete, virksomhedsrelaterede og ledelsesmæssige problemstillinger.

Det, Anders brænder for er at generere udvikling, at skabe forandring og bevidstgørelse. At hjælpe mennesker med at skabe resultater og fremdrift. Det er vigtigt for Anders altid at have sjælen med i sit arbejde og møde omverdenen med integritet og åbenhed.

Anders om Inner: Inners fokus på det hele menneske skaber en positiv udvikling hos deltagerne til stor gavn for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Jeg tror på de små skridts succeser, og føler mig derfor meget hjemme i Inners koncept. Det er en stor glæde, at være en del af et dedikeret og professionelt Inner-team.